Cosmic Stacker 1.0

Cosmic Stacker 1.0

CollectionOfGames – Shareware
Эта игра - прекрасный дуэт аркады и логики, с оригинальным и понятным геймплеем. Вам нужно лишь правильно вложить друг в друга 3 кольца разного размера и цвета. Сложности создает движение колец по заданному пути, а полезные бонусы помогают их преодолеть. Наличие двух режимов игры позволяет выбрать наиболее близкий к вашему настроению - вы можете добавить адреналина или просто немного расслабиться. К тому же, вам представится отличная возможность полюбоваться звездным небом и созвездиями - после прохождения уровней они будут более детализированы, а если у вас имеются пробелы в астрологических знаниях, с этой игройвы вполне сможете их восполнить!

Tổng quan

Cosmic Stacker là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi CollectionOfGames.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Cosmic Stacker là 1.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Cosmic Stacker đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Cosmic Stacker Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Cosmic Stacker!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Cosmic Stacker cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
CollectionOfGames
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản